به دنبال کسی هستم ...

به دنبال كسي هستم که دردم را دوا باشد!

ميان خستگي هايم صداي آشنا باشد !

به دنبال كسي هستم كه دستانش پراز اميد

ميان شهر چشمانش پر از عشق و صفا باشد

به دنبال كسي هستم كه دراين وادي غربت!

ميان اين همه دوري برايم تكيه گاه باشد!

به دنبال كسي هستم كه تقديمش كنم دل را!

و او هم با نگاه من به خوبي آشنا باشد!

به دنبال كسي هستم كه چون درياي بي پايان

برايم بيكران باشد و آرام و نهان باشد!

به دنبال كسي هستم كه مانند شقايق ها !

هميشه عاشق وشيدا وليكن جاودان باشد

 منبع: http://faty1378reza.blogfa.com/